Tietoa kilpailuttamisesta
Kotitalouden sähkölasku koostuu kahdesta osasta: sähkön siirto ja sähköenergia. Näistä vain sähköenergian hinnan voi kilpailuttaa. Kilpailutettavan sähköenergian osuus koko sähkölaskusta on yleensä noin puolet. Sähköenergian osuudesta käytetään yleisesti myös termiä sähkön myynti.

Sähköenergian voi ostaa miltä tahansa sähkönmyyjältä vaikka eri puolelta Suomea. Sähkön siirrosta huolehtii aina se yhtiö, jonka verkkoalueella tilaajan koti, kesämökki tai muu sähkön käyttöpaikka sijaitsee. Verkkopalvelusta asiakas maksaa yhtiölle siirtomaksua.

Asiakkaalta ei saa periä lisäkuluja sähkönmyyjän vaihtamisesta, mikäli yhtiötä vaihdetaan enintään kerran vuodessa. Tarvittava mittarinluku on tehtävä maksutta. Kun vaihdat sähköyhtiön Superkilpailuttaja-palvelun kautta, huolehdimme puolestasi vaihtoon liittyvistä paperitöistä.

Sähkön siirtohinta ei saa muuttua sillä perusteella, että asiakas vaihtaa sähkön toimittajaa. Jos tulee sähkökatko, sähkön siirrosta vastaava paikallinen yhtiö huolehtii vian korjaamisesta. Sähkökatkojen todennäköisyys tai kesto ei siis riipu sähköä myyvästä yhtiöstä.

Sähköntoimittajan vaihtuessa sähköntoimitukseen ei tule katkoja. Myyjän vaihto ei myöskään edellytä minkäänlaisia asennus- tai kytkentätöitä käyttöpaikalle.